DSCZ103 Painting and drawing I

Faculty of Theatre
Winter 2018
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Barbora Pokorná (lecturer)
MgA. Ivana Ševčík Miklošková (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 17:00–20:00 UCEBNY
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCL103 Painting and drawing I )
základní znalost kresby a malby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
zvládnutí kresby,malby figury-aktu v proporcích, objemech, anatomie těla, uvolnění ruky-kresby, schopnost se dívat-převod prostorových souvislostí na plochu, perspektiva těla
Syllabus (in Czech)
 • Kresba tužkou, uhlem: kostra, svaly, jednotlivé části těla podle sádrových a živých modelů,
  akt dle živého modelu, pohybové kresby.
  malba perovka,lavírka pastel
Literature
 • Jan Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky. info
 • V. Kandinskij: Linie, bod, plocha a duchovno v umění. info
 • V. Matějíček: Dějiny umění. info
 • O. Patz: Statě o umění. info
 • obrazové publikace starých mistrů (ElGreco, Rembrandt, Ingres, Murillo, benátská škola, italská renesance,...). info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DSCZ103