DMCZ409 Modern Dances

Faculty of Theatre
Winter 2018
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Barbora Musilová, DiS. (lecturer)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Sylva Talpová
Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 16:15–17:45 SAL, Thu 18:00–19:30 SAL
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DMCL409 Modern Dances )
Hluboké znalosti technik moderního tance, znalost taneční terminologie, schopnost improvizace, práce s partnerem.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Další prohloubení teoretických i praktických znalostí v oblasti moderního tance. Rychlé fixování pohybových variací, práce s partnerem, prostorem, rekvizitou. Propojování taneční, herecké a pěvecké složky.
Syllabus (in Czech)
  • Technické tréninky techniky Lestera Hortona
  • Technické tréninky techniky José Limóna
  • Krátké choreografie čerpající z principů jednotlivých tanečních technik
  • Kombinování taneční, pěvecké a herecké složky v krátkých choreografiích
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DMCZ409