DMAZ105 Comedy – Introduction

Faculty of Theatre
Winter 2018
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
doc. Ing. David Strnad (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Michala Zetela - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 10:15–11:45 SAL, Thu 8:30–10:00 SAL
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DMAL105 Comedy – Introduction )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DMAZ105