DJTZ304 Projekt II

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/24/91. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
BcA. Jan Škubal (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Projekt I, II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle:Umožnit studentovi samostanou tvůrčí práci při budování světelné koncepce inscenace. Deskriptory: Student má kompetence, vedomosti a je způsobilý k samostatnému vytvoření světelné koncepce inscenace společně s tvůrčím týmem režisér+scénograf.
Osnova
  • Student jevištní technologie vyhledá technologické a technické možnosti pro realizaci scénograficko režijní koncepce, společně s nimi vyhledá technologické řešení a realizuje je. Vede práci na přípravě světla pro inscenaci, pracuje na nasvícení na technické zkoušce a svítí generálky a představení. Vyhotoví potřebnou technickou dokumentaci nasvívení inscenace, kterou předloží k posouzení v semináři k projektům. V průběhu sezóny školního divadla vede svícení inscenace při minimálně 5 reprízách. Pokud chce AP vykonat mimo školní divadlo, musí pracovat jako osvětlovač na jedné inscenaci školního divadla. Zaměří-li se student na světlo, bude projekt V jeho absolventským projektem
Literatura
  • VŠECHNA LITERATURA PŘEDMĚTŮ Světlo
Výukové metody
Pravidelná výuka * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 10 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Zimní semestr Zápočet na základě provedení a odevzdání projektové dokumentace
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.