DJTZ303 Projekt I

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/24/91. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
BcA. Jan Škubal (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Projekt I, II Základy scénické stavby, Organizace a technologie divadelní výroby a souběžně Scénická dokumentace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Prohloubit studentovo sepětí s tvůrčím týmem a využít teoretických znalostí získaných v předchozích souvisejících předmětech. Deskriptory: Student je připraven vykonat absolventským projekt ve všech oborech - stavba, světlo, zvuk.
Osnova
  • student jevištní technologie vyhledá technologické a technické možnosti pro realizaci scénograficko režijní koncepce, společně s nimi vyhledá technologické řešení a realizuje je a vyhotoví potřebnou scénickou dokumentci stavby. Vede práci na přípravě zvuku pro inscenaci, zvučí zkoušky a představení. Vyhotoví potřebnou technickou dokumentaci nazvučení inscenace, kterou předloží k posouzení v semináři k projektům. Vede práci na nasvícení inscenace a vyhotoví potřebnou scénickou světelnou dokumentaci V průběhu sezony školního divadla vede zvučení inscenace při minimálně 5 reprízách. Pokud chce AP vykonat mimo školní divadlo, musí pracovat jako zvukař na jedné inscenaci školního divadla. Zaměří-li se student na zvuk, bude projekt V jeho absolventským projektem
Výukové metody
Pravidelná výuka * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 10 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě provedení a odevzdání projektové dokumentace
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.