DJTZ217 Práce v tvůrčím týmu na klauzuře I

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/12/24. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
BcA. Jan Škubal (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Projekt I, II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Student se stane součástí tvůrčího týmu, kde si nacvičí všechny potřebné dovednosti jevištního technologa pro potřeby vzniku inscenace Deskriptory: Student je schopen zajistit technologickou podporu ve výrobě, stavbě, svícení a ozvučení inscenace
Osnova
  • Student jevištní technologie vyhledá technologické a technické možnosti pro realizaci scénograficko režijní koncepce, společně s nimi vyhledá technologické řešení a realizuje je. Vede stavbu na technické zkoušce a přestavby v průběhu představení. Vyhotoví potřebnou technickou dokumentaci stavby a přestaveb, kterou předloží k posouzení v semináři k projektům. V průběhu sezóny školního divadla vede stavbu a přestavby při minimálně 5. reprízách. Pokud chce student vykonat AP mimo školní divadlo, musí pracovat na jedné inscenaci ve školním divadle.

    Zaměří-li se student na scénickou realizaci a stavbu, bude projekt IV jeho absolventským projektem.
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 10
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě provedení a odevzdání projektové dokumentace
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DJTZ217