DJTZ207 Související vyhlášky elektro

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
12/12/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Ondřej Bulva (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování předmětů Základy scénické stavby, Základy scénického zvuku, Základy scénického světla, Elektrotechika I.,II, Zvukotechnika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle: Seznámit studenta s bezpečným používáním elektrických točivých motorů, světelných zdrojů a světelného řetězce, zvukového řeztězce a s bezpečným zacházením s elktrickým proudem v divadle i mimo. Seznámit studenta se všemi platnými normami k tomuto tématu. Deskriptory: Student má vědomosti, dovednosti a způsobilosti pracovat s veškerým elektrickým zařízením v divadle i mimo na úrovni vyhlášky 55.
Osnova
  • - práce s elektrickým zařízením - výklad základních ustanovení předpisů - vyhl.č.50/1978 Sb., O odborné způsobilosti v elektrotechnice-výklad - stanovení základních charakteristik prostředí - výklad ČSN 33 2000-3 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pro pracovníky seznámené - ČSN 34 3108
Literatura
  • ČSN 33 2420 (Elektrická zařízení v divadlech), ČSN 34 3101, ČSN 34 3102,
  • ČSN 33 2000-6-5-61, ČSN 33 2410 (Elektrická zařízení v kinech),
  • Učební texty fy. BOZPO servis 4. Část - BOZP u elektrických zařízení.
  • vyhl.č.50/1978 Sb., ČSN 33 2000-3, ČSN 34 3108, ČSN 33 1310, ČSN 33 1500,.
  • ČSN EN 60065, ČSN EN 60309-1
  • ČSN EN 1838, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-5-51,
  • ČSN 34 3103, ČSN 34 3104, ČSN 34 3108, ČSN 36 1559-1, ČSN EN 50281-1-2,
Výukové metody
Pravidelná výuka * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně:
Metody hodnocení
Letní semestr Zápočet na základě písemné práce/referátu
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DJTZ207