DHDZ402 Magisterský absolventský projekt II

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
240/0. 8 týdnů. 13 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
Mgr. Františka Horáková (přednášející)
Miloslav Kročil (přednášející)
doc. Oxana Smilková (přednášející)
Garance
doc. Oxana Smilková
Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Splnění dosavadních studijních povinností, spojených s výukou v ateliéru činoherního herectví doc.Oxany Smilkové
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Inovovaný předmět

Dokončení procesu výuky herectví v ateliéru Doc. Oxany Smilkové a osvojení si praktického průběhu fungování divadelního celku, tj. zkoušení inscenace pod vedením režiséra, dovedeného k výslednému tvaru, premiéře, reprízám, až derniéře v absolventském týdnu.
Osnova
  • 1) čtené zkoušky 2) osvojování textu 3) práce s textem v prostoru 4) stavba hereckých situací 5) práce s prostorem 6) aranžování 7) jednání v celcích 8) jednání vrámci celého představení
Výukové metody
Forma výuky: Projekt Metoda výuky: Práce s textem, projektová výuka, metoda vytváření dovedností
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2018/DHDZ402