DSDZ412 Výtvarné umění moderny a postmoderny

Faculty of Theatre
Winter 2017
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. MgA. Ondřej Navrátil (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavla Beranová
Ateliér světelného designu - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér světelného designu - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
each odd Wednesday 12:00–16:00 UCEBNY
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSDL412 Výtvarné umění moderny a postmoderny )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
General knowledge about modern and contemporary visual arts. Development of critical thinking and discussion skills. Following of development in visual arts.
Syllabus
 • Collective visits of contemporary art exhibitions in Brno. Detailed schedule will be defined.Introduction to the topic and critical reflection.
Literature
 • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
 • Dějiny českého výtvarného umění 1958- 2000 VI (2 svazky), Akademia, Praha 2007. info
 • RUHRBERG a SCHNECKENBURGER, Umění 20. století, Bratislava : Slovart, 2004, 842 s. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. Praha: tranzit.cz, 2014. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Minulá budoucnost. Praha: tranzit.cz, 2013. info
 • České umění 1980-2010. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha: AVU, 2011. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, 1998. info
Teaching methods
Seminar and collective visits of exhibitions.
Assessment methods
Upon delivery of an essay on selected topic
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DSDZ412