DSCZX18 Základy fotografie II

Faculty of Theatre
Winter 2017
Extent and Intensity
0/5/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. MgA. Ondřej Žižka (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 17:00–18:30 UCEBNY
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCLX18 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3 dny.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DSCZX18