DMBZ103 Moderní tanec

Faculty of Theatre
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Ing. David Strnad (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Štěpán
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 10:15–11:45 SAL
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DMBL103 )
Znalost základní taneční terminologie, základní pohybové dovednosti, teoretické znalosti historie a současných trendů moderního tance.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Znalosti základů techniky Lestera Hortona, koordinace pohybu, pochopení nutnosti širokého pohybového vzdělání, zkoumání vlivu jednotlivých tanečních technik na tělo i psychiku tanečníka.
Syllabus (in Czech)
 • WarmUp
 • Flat Back
 • Laterals
 • Swings
 • Leg Swing
 • Deep Lounge
 • Fortifications
 • Lateral T
 • Coccyx Balance
Literature
  recommended literature
 • Metoda taneční výchovy technikou Lestera Hortona
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DMBZ103