DHAZ401 Magisterský absolventský projekt II

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/6/0. 6 týdnů. 13 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Jelínková (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět je určen pouze pro studenty ateliéru činoherního herectví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení hereckých zkušeností při práci na divadelní inscenaci.
Zužitkování a aplikace dosavadních dovedností: přesvědčivé jednání v rámci dramatické situace, tvorba postavy, herecká interpretace textu, zakomponování osobního tématu do zpracovávaného hereckého úkolu, kompozice hereckého výkonu v rámci celkové koncepce inscenace.
Ověření kondice samostatného přístupu a přípravy.
Spolupráce s profesionálními režiséry a pedagogy, nebo generačně spřízněnými studenty režie a dramaturgie a schopnost vyhovět jejich originálním stylovým a metodologickým požadavkům. Simulace divadelního provozu ve všech jeho složkách.
Výstupy z učení
Kompetence k vytvoření komplexního hereckého výkonu v podmínkách simulujících provoz v profesionálním divadle.
Úroveň výkonu by měla umožnit jeho zařazení jako absolventského výkonu.
Jednotlivé dovednosti, schopnosti a kompetence zúročují veškeré dosavadní zkušenosti dosažené v předmětech Herecká tvorba a Projekty.
Osnova
  • V tomto ateliéru je herectví vnímáno jako profese vyžadující jak technickou připravenost, tak i tvůrčí zodpovědnost. Základ studia spočívá ve zkoumání a rozvíjení individuálního jevištního potenciálu studenta a jeho využití především při tvorbě postavy v rámci konkrétních žánrových specifik.
  • Absolventský magisterský projekt II představuje první inscenaci v sezoně Studia Marta, kterou režíruje profesionální režisér.
  • V sezoně 2017/18 byla druhou inscenací Elektra Jeana Giraudouxe v režii Michala Zetela.
Výukové metody
Formy výuky: projekt.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, samostatné práce studentů, práce s textem, divadelní zkoušení, projektová výuka.
Metody hodnocení
Hodnotí se především formativně přímo v průběhu divadelních zkoušek. Studenti si zvykají na bezprostřední otevřené hodnocení a vzájemnou reflexi. V závěru zkoušek v generálkovém týdnu probíhají připomínky moderované pedagogy.
Každá inscenace má vlastní Hodnocení inscenace, které organizuje proděkan pro uměleckou činnost za účasti děkana fakulty ve spolupráci se studenty doktorského studia, kteří si připravují po dvou až třech referátech zaměřených tematicky na režii, dramaturgii a herectví. Diskuse je otevřená pro všechny studenty a pedagogy DF JAMU.
V případě, že si student svůj výkon vybral jako absolventský, píše na něj reflexi, která je povinnou součástí diplomové práce. Vybraný pedagog vypracovává oponentský posudek tohoto výkonu, který je předčítán a diskutován v rámci Obhajoby absolventského výkonu (součásti SZZ).

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2017/DHAZ401