DDVZ320 Divadelní projekt V - dílny k inscenacím JAMU

Faculty of Theatre
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 8:30–10:00 2, Mon 8:30–10:00 1, Mon 10:15–11:45 2, Mon 10:15–11:45 1
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVL320 Divadelní projekt V - dílny k inscenacím JAMU )
Předmět navazuje na praktickou výuku v předmětech Praxe a Divadlo ve výchově, jejichž absolvování je předpokladem ke studiu v předmětu Dílny k inscenacím.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Dílny k inscenacím JAMU je:
- seznámit studenty s historii a teorií divadelního lektorství v kontextu strategií práce s publikem v zahraničí (Velká Británie, Německo) a u nás
- srovnat tvůrčí přístupy k zaměření a strukturování dílen k inscenacím v divadlech v ČR a zahraničí
- vést studenty při připravě a realizaci dílen k inscenacím ve Studiu Marta a v Divadle na Orlí včetně organizačního zajištění a propagace
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu Dílny k inscenacím JAMU:
- se bude schopen orientovat se v problematice divadelního lektorství a vnímat ho v kontextu strategií práce s publikem;
- dokáže zvolit, aplikovat nebo adaptovat vhodný formát práce s publikem ke zvolené inscenaci;
- bude schopen aplikovat postupy strukturování dílny k divadelní inscenaci;
- dokáže navázat spolupráci s profesionální divadelní scénou na poli práce s publikem
Syllabus (in Czech)
 • Přednášené okruhy:
 • - historie divadelního lektorství v zahraničí a u nás
 • - teorie divadelního lektorství, konfrontace různých pohledů na problematiku DL
 • - strukturování dílen k inscenacím
 • Okruhy praktické přípravy:
 • - návštěvy doprovodných programů profesionálních divadel, srovnání různých koncepcí práce s publikem
 • - příprava doprovodné dílny k inscenaci ve Studiu Marta a v Divadle na Orlí ve dvou týmech
 • - propagace a organizační zajištění programu a jeho realizace, reflexe a dokumentace
Literature
 • Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském and Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském. Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu: Sborník příspěvků, které zazněly na sympoziu o divadelním lektorství. Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským, 2014. URL info
 • VÁŇOVÁ M.: Se třídou do divadla, Tvořivá dramatika, č. 3, 2017
 • VON VORST D.: Divadlo pod svou vlastní lupou. Tvůrčí dílny k inscenacím. Tvořivá dramatika, č. 1, 2011
 • URBANOVSKÁ Š.: Ateliér Švandova divadla, Tvořivá dramatika, č. 1, 2011
 • BURA A.: Divadelní lektor, nebo divadelní pedagog?, Tvořivá dramatika, č. 3, 2017
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě:
docházky - 85% účasti v hodinách, 100% účasti ve fázi realizace projektu
- studia zadané literatury, absolvování náslechů a návštěv divadel apod.
- zpracování referátu na zadané téma
- aktivního zapojení v procesu přípravy a realizace dílen k inscenaci
- zpracování dokumentace a prezentace na festivalu Sítko
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DDVZ320