DDMZ313 Metodika scénické projektové dokumentace

Faculty of Theatre
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Jakub Mareš (lecturer)
BcA. Jan Škubal (lecturer)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 8:30–10:00 306
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDML313 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DDMZ313