DATZ416 Praktikum AV technologií a televizní praxe

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dalibor Vlašín (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DATL416 Praktikum AV technologií a televizní praxe )
Úspěšné absolvování předmětů základu oboru souvisejících s TV tvorbou, navazuje přímo na předmět Technika a technologie videotvorby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pomocí komentovaných exkurzí do televizních studií, přenosových vozů a postprodukčních pracovišť umožnit studentům seznámení s navazujícími profesemi TV štábů.
Zprostředkovat studentům prostřednictvím asistování praktickou účast při vzniku audiovizuálních projektů na profesionální bázi.
Při kolektivní i samostatné práci ve výrobním audiovizuálním řetězci si prověřit získané dovednosti.
Ověřovat si znalosti získané během teoretické přípravy i úroveň tvůrčí zralosti na praktických projektech.
Být účasten projektů s využitím soudobých záznamových technologií a projektů s využitím postprodukčních technologií.
Aktivně se podílet na projektech umělecké tvorby fakulty, školy i televizních studií.
Výstupy z učení
Teoretická reflexe poznaných technoloických řešení.
Vytvoření technologického konceptu realizace uměleckého výkonu.
Praktická realizace technologického řetězce pro dosažení určitého uměleckého efektu, výkonu.
Absolventi prokazují kvalifikované znalosti ve využití audiovizuálních technologií.
Absolventi prokazují schopnost vlastních uměleckých postupů.
Nabytím komplexních znalostí jsou připraveni k jejich originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčích aktivit.
Absolventi prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti.
Ovládají základní problematiku vyplývající z dynamiky vztahů vzájemné, týmové umělecké tvorby.
Osnova
  • Prostřednictvím komentovaných exkurzí do televizních studií, přenosových vozů a postprodukčních pracovišť umožnit studentům seznámení s profesemi TV štábů. Zprostředkovat studentům prostřednictvím asistování možnost účasti během audiovizuálních projektů na profesionální bázi. Při kolektivní i samostatné práci ve výrobním audiovizuálním řetězci si prověřit získané dovednosti.
  • Účelem praktika je uvést studenty do problematiky praktického ovládání audiovizuálních řetězců a softwarových nástrojů v oblasti moderních audiovizuálních technologií, zejména se zaměřením na zpracování videa. Prostřednictvím exkurzí a přímé asistence studentů v televizních studiích, přenosových vozech a na postprodukčních pracovištích, umožnit studentům seznámení se s pracovními nároky a zvyklostmi v profesionální audiovizuální sféře.
Literatura
  • Manuály a uživatelské příručky technologických řetězců.
  • On-line dostupné návody na webu.
  • Ben Long, Sonja Schenk: Velká kniha digitálního videa. Praha, Computer Press 2005
  • Kopecký, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování¬ - AMU, Praha, 2008. info
Výukové metody
Práce s obrazem, audio/video záznamem; skupinová a kooperativní výuka; heuristická metoda, řešení problémů; metoda vytváření dovedností; produkční metoda; projektová výuka. Dílna, projekt, praxe, stáž.
Metody hodnocení
Aktivní účast, teoretická reflexe, praktický úkol - koncept řešení, zealizace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.