DAAZX36 Russian

Theatre Faculty
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Wolfgang Spitzbardt (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Karel Pala
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 10:15–11:45 106
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX36 Russian )
zájem
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
souhrný test na konci semestru, konkrétní pasivní a aktivní schopnosti v cizím jazyce na úrovni popsané pod názvem cíle předmětu
Syllabus (in Czech)
  • Zavedení azbuky, fonetická cvičení, základní konverzace (představení, jídlo, cestování etc. etc.) četba a překlad povídky "Katja i Krokodijl" Gerneta a Jagdfeldta, četba a překlad úryvků z lit. děl a jiných odb. textů, gramatika komparativně s češtinou - vypracování a procvičení nejdůležitějších rozdílů, recitace poezie, zpěv. /Koncepce jazykových seminářů vychází z věd. pozic, dle nichž dosažitelná úroveň jazykových schopností či tvůrčích jazykových výkonů je velmi komplexní i rozmanitá, a na DIFA JAMU navíc velice specifická, nelze ji tedy zformalizovat. Proto lze aplikovat Společný evropský referenční rámec pro jazyky jen podmíněně a to pak převážně v rozpětí A2-B1. Má-li student již základní středoškolské znalosti jazyka a využíje-li získané schopnosti cíleně ve svém oboru, můžeme dosáhnout částečně i vyšší kategorii./ Výuka se dělí do 2 skupin: R1 (začátečníci), R2(mírně pokročilí i pokročilí) R1: z.s.: zavedení azbuky,čtení i psaní, fonetická cvičení, základní konverzační fráze, Linguaphone-učebnice lekce 1-5, báseň A. Bloka, komentovaná četba s překladem textu "Katˇa i krokodil"; l.s. gramatika: vybraná cvičení z učebnice "Schwierigkeiten der russischen Sprache", pokr. komentovaná četba s překladem textu "Katˇa i krokodil", komentovaný překlad úryvků z vybraných próz a her (Čechov, Dostojevskij, Soščenko ...), písně (Okudžava, Vysockij ...), zpěv národních písní, konverzace k aktuálnímu dění ve škole, studiu atd.; R2: z.s. i l.s.: gramatika: vybraná cvičení z učebnice "Schwierigkeiten der russischen Sprache", konverzace: odborná témata v rámci studia - zavedení základních termínů, komentovaný překlad úryvků z vybraných básní, próz, her a věd. textů (např. Charms, Pasternak, Bulgakov).
Literature
  • Linguaphone Kurs rusgogo jazyka, London, 1986,. info
  • V. Netschajeva, Schwierigkeiten der russischen Sprache, Moskva,. info
  • Graf, W., Praktische Einführung ins Russische, Leipzig, 1945,. info
  • Matijtschenko, Grammatik der russischen Sprache, Berlin. info
  • Пави Патрис,Словарь театра, Прогресс, Москва,1991. info
  • Beletrie, poezie a divadelní literatura dle aktuálního zájmu studentů. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní čtení (případně i scénické) a překládání textů, písemná a ústní cvičení učebnicového charakteru, příprava vlastních úvah a esejů studenty.
Assessment methods (in Czech)
semestrální klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DAAZX36