DVDKZ505 Samostatný projekt DV

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/10/40. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Veronika Broulíková (přednášející)
Václav Gottwald (přednášející)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DVDKL505 )
absolvování pedagogické praxe průběžné a souvislé
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti připraví a realizují individuální projekt na dané téma s vybranou skupinou dětí, mládeže, studentů.
Osnova
  • Projekty DV připravují studenti na základě zvoleného tématu, realizují je v pedagogické praxi v zařízeních pro sluchově postižené děti a mládež, nebo se skupinou např. studentů speciální pedagogiky-surdopedie, s pedagogy-surdopedy z praxe apod. Součástí projektu je dokumentace realizace a následné zpracování zdokumentovaného materiálu na DVD i s písemnou přípravou metodické části a s následnou reflexí celého projektu. .
Literatura
  • doporučená literatura k jednotlivým projektům studentů
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
projekt
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020.