DVDKZ503 Surdopedie

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
5/5/40. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Františka Horáková (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DVDKL503 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají podstatné poznatky z oblasti surdopedie. Jsou schopni se orientovat v dané problematice v rámci dalšího možného profesního působení v institucích, které se zabývají vzděláváním a kulturou sluchově postižených jedinců.
Osnova
  • Úvod do surdopedie - terminologie, sluch - etiologie sluchového postižení, klasifikace sluchových vad, metody vyšetření sluchu, komunikace, sluchová protetika, raná péče - včasná intervence, sluchová vada a další kombinovaná postižení.
Literatura
  • Holmanová, J.: Raná péče o dítě se sluchovým postižením, Septima, Praha 2002. info
  • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, I. a II. díl, FRPSP, 1997-98. info
  • Strnadová, V.: Současné problémy české komunity neslyšících I. - Hluchota a jazyková komunikace, FFUK, Praha, 1998. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška

* Letní semestr
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020.