DTDZ209 Dějiny výtvarného umění

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
5/0/30. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Svatava Šmuková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDL209 Dějiny výtvarného umění )
Nespecifikováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka předmětu dějin výtvarné kultury má studentům rozšířit jejich všeobecné kulturněhistorické znalosti. Přednáška je vedena chronologicky od nejrannějších období až k projevům moderního umění. S výkladem jednotlivých vybraných uměleckých děl je výtvarné umění zařazováno do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí a jsou sledovány vztahy s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. Charakteristickým rysem výkladu je propojování jednotlivých výtvarných projevů mezi slohovými epochami Studenti znají historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), jednotlivé slohové epochy a jejich charakteristiku, vliv jednotlivých slohových epoch na taneční umění
Osnova
  • Nejstarší umění Egypt Antika - Řecko a Řím Středověk Renesance Baroko Rokoko a klasicismus Romantismus 19. století 20. století současnost
Literatura
    povinná literatura
  • Debický a kol.: Dějiny umění. info
  • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
  • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
  • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet formou samostatné práce na zadané téma
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2019.