DSDZ416 Základy svícení, s AFYDIM

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Beranová
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmet "Základy svícení" seznamuje studenty Atélieru fyzického divadla se základními postupy scénického svícení. Po dobu několika dní spolupracují v divadle na Orlí se studenty světelného designu na vytvoření série krátkých představení. Důraz je přitom kladen na dialog scénické akce a světelných proměn, světelnou dramaturgii. Studenti fyzického divadla získají představu o významu světla při stavbě pohybového scénického kusu. Studenti světelného designu získají možnost pracovat na koncepci v permanentním dialogu s performery a choreografy.
Osnova
  • První den: - ukázky projektů studentů AFD, se kterými se bude v následujících dnech pracovat - rozdělení studentů do skupin - diskuze o světelné koncepci - příprava světelného plánu Druhý den: - společná technická příprava - světelné zkoušky jednotlivých skupin Třetí den: - světelné zkoušky jednotlivých skupin (u každé skupiny se udržuje jednotný postup: stavba jednotlivých scén, projížděčka, diskuze, alternativní nasvícení vybraných scén) Čtvrtý den: - technické úpravy, v případě nutnosti zkoušky - generální zkouška - veřejná prezentace výsledků dílny - diskuze
Výukové metody
Dílna
Metody hodnocení
Hodnocení na základě účasti studentů na dílně

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DSDZ416