DSDZ407 Praktický projekt I.

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (přednášející)
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Beranová
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Uplatnění teoretických znalostí v praxi. Vyzkoušení si různých divadelních žánrů, případně i jiných typů projektu (instalace, výstava, film...)
Osnova
  • Individuální
Výukové metody
Praktická práce
Metody hodnocení
Realizace projektu

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DSDZ407