DSDZ403 Konektivita (Multimédia)

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Vladimír Burian (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Beranová
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Kontaktní osoba: MgA. Vladimír Burian
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–16:00 17
Předpoklady
EVER ( DSDL403 )
U studenta se předpokládá zájem o digitální technologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student proniká do problematiky multimediálních digitálních děl z hlediska jejich řízení. Zároveň si osvojuje postupy, uplatňující se při učení se novým technologickým nástrojům. Cílem předmětu je pomoci studentovi nalézt pro něj zajímavou oblast digitálního uměleckého směřování.
Osnova
  • Dílny jsou zaměřeny na navrhování, sestavání a zkoušení technologických řídících celků. Propojování řídícího protokolu (DMX, Artnet, aj..) a dalších soft. a hard. zařízení. Studenti jsou aktivními hybateli obsahu předmětu, podle jejich zaměření.
Výukové metody
diskuse a dílna
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni za účast a aktivitu na dílnách a ve vlastních projektech

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DSDZ403