DSCZX01 Costume in art

Faculty of Theatre
Winter 2016
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jana Preková (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér scénografie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DSCLX01 Costume in art )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámení studentů s trendy současného umění a možnostmi aplikace těchto zažitých poznatků v divadelní a umělecké praxi zaměřené především na vztah performera a prostředí. Dramatické umění současnosti reaguje na aktuální umělecké tendence.
Syllabus (in Czech)
 • Výuka probíhá formou několikadenních workshopů vedených předními mezinárodními umělci. Podstatou daného workshopu je tvůrčí čin v oblasti kostýmní tvorby, která opouští divadlo a vstupuje – v jiných souvislostech – do nových prostorů a médií. Tělo, design, performance, událost, inscenovaná fotografie, reklama, móda, instalace prolíná všemi formami současného uměleckého projevu. Aktuální performativita se vyjadřuje různorodými médii. Od akcí individuálního uvědomování, přes tělo i nové technologie, až k sociálním interakcím a environmentálnímu aktivismu.
Literature
 • Happy Materials. MATERIOLOGY. Praha:Materio, 2012,2013, 2014 (ISBN 9788026005384) Firemní katalogy a vzorníky napříč průmyslovým spektrem
 • Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt: edition suhrkamp 2004. ISBN 3-518-12373-4 (in German)
 • Thomas Dreher: Performance Art nach 1945. Aktionstheater und Intermedia. München: Wilhelm Fink 2001. ISBN 3-7705-3452-2 (in German)
 • Goldberg, Roselee (1998) Performance: Live Art Since 1960. Harry N. Abrams, NY NY. ISBN 978-0-8109-4360-5
 • Jones, Amelia and Heathfield, Adrian (eds.) (2012), Perform, Repeat, Record. Live Art in History. Intellect, Bristol. ISBN 978-1-84150-489-6
 • Gómez-Peña, Guillermo (2005) Ethno-techno: Writings on performance, activism and pedagogy. Routledge, London. ISBN 0-415-36248-2
 • Carlson, Marvin (1996) Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-13702-0, ISBN 0-415-13703-9
 • Carr, C. (1993) On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century. Wesleyan University Press. ISBN 0-8195-5267-4, ISBN 0-8195-6269-6
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, seminář, workshop Výukové metody: Aplikace získaných znalostí na přednášce,v semináři a ve workshopu do projektů
Assessment methods (in Czech)
účast na přednášce, semináři 30 % práce ve workshopech, prezentace projektů 70 %
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2016/DSCZX01