DMBZ405 Herecká výchova indivuduální

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Štěpán
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:30–17:45 132
Předpoklady
EVER ( DMBL405 )
Student musí úspěšně splnit třetí ročník Herecké tvorby v ateliéru muzikálového herectví Petra Štěpána DMBL301
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřovat doposud nabyté zkušennosti a vědomosti z předmetu Herecká tvorba. Je to završení tří předcházejících let tohoto předmětu. Studenti mohou předmět využívat ke konzultacím nad svými absolventskými výkony, popřípadě využít čas s pedagogem jako nácvik programu k audičním zkouškám a podobně.
Osnova
 • Osnova
 • 1) Práce na monolozích
 • 2) Práce na absolventských rolích
 • 3) Práce na dialozích
 • 4) Konzultace
Literatura
  povinná literatura
 • Čechov, M.: O herecké technice. Divadelní ústav Praha 1996. info
 • Diderot, Denis : Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997. info
 • LUKAVSKÝ, R. Stanislavského metoda herecké práce . Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. info
 • Stanislavskij, K. S. : Moje výchova k herectví (Z deníku hereckého adepta). Praha 1946. info
  doporučená literatura
 • Císař, J. Člověk v situaci. Praha: ISV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-67-6. info
 • HYVNAR, J. Herec v moderním divadle. Praha: Pražská scéna, 2000. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve formě přednášek, seminářů, diskusí a praktických cvičení. Současně může být někdy praktikována projektovým způsobem.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: analýza výsledků činnosti studenta - především soustavné sledování výkonu studentů, ale též posuzování profesního výkonu a součinnosti v projektu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DMBZ405