DMBZ403 Absolventský projekt 3

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/10/2. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Štěpán
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další absolventský projekt Ateliéru muzikálového herectví Petra Štěpána. Poslední inscenace muzikálové předlohy. Cílem je, aby studenti dokázali spojit tři základní složky muzikálového herectví (herectví, zpěv, tanec), tak jak jsou k tomu po celou dobu svého studia vedeni. Důležitým cílem je pak samozřejmě i to, aby k tomuto došlo na kvalitní látce, kterou Sondheimův muzikál bezesporu je, a důležité je i vedení profesionální režisérskou osobností. Nezbytným cílem je také prověřit, zda-li metody používané během studia (především v předmětech Herecká tvorba, Tvůrčí interpretace, Projekt, Teorie muzikálové tvorby) vedou k připravenosti studentů a jejich použitelnosti v praxi, a mohou tak zkvalitnit výuku pedagogů zmíněných oborů do příštích let. Studenti budou společně s profesionálním režisérem inscenovat americký muzikál "Jacques Brel je živ a zdráv a žije v Paříži", což je hudební revue z písní Jacquesa Brela, poprvé inscenovaná na Broadway v roce 1968. Brelovy písně jsou plny emocí, smutku i humoru a vypráví bláznivý příběh o šesti lidech, kteří se za podivných okolností potkávají na jednom místě. Uvedení v Divadle na Orlí bude její českou premiérou a režie se ujme Gene Terruso (USA). Dalším důležitým cílem je tedy práce se zahraničním režisére, v tomto případě američanem, který má s Broadwayí své vlastní zkušennosti.
Osnova
  • Studium předlohy
  • diskuse
  • studium písní
  • zkoušení
  • reprízování
Literatura
    povinná literatura
  • Viz Herecká tvorba a další výběrová literatura vztahující se ke konkrétnímu titulu
Výukové metody
Práce na inscenaci, kontaktní i samostatná. Podle potřeby využívána i speciální dílčí cvičení, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Rozhovor, analýza výsledků činnosti studenta

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DMBZ403