DHDZ204 Technika jevištní mluvy

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Františka Horáková (přednášející)
Garance
doc. Oxana Smilková
Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Oxany Smilkové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DHDL204 )
Zdravý hlasový a mluvní aparát.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výrazná a zřetelná artikulace, nosný hlas. Pracujeme na čistotě samohlásek a souhlásek. Pro herce je dominantní mluvní prostředek. Svůj hlas a řeč potřebuje dobře poznat, ale také správně ovládat a chránit. Interpretace textů připravených i nepřipravený text.
Osnova
 • Dechové ústrojí-zásady správného dýchání a) psychofyzická relaxace b) uvolňovací dechová cvičení c) koncentrační dechový trénink - dechová opora,procvičování hrudně bráničního dechu Hlasové ústrojí a) uvolňovací hlasová cvičení - tvoření tónů, měkké nasazení hlasu b) rozeznívání masky - propojení hlasových poloh c) rozvíjení schopností hlasové dynamiky, zlepšit rozsah intonační pružnosti a barevnosti hlasu Artikulační ústrojí a) uvolňování mluvidel, mimického svalstva b) artikulační cvičení - procvičujeme tvoření hlásek c) mluvní jednání v komunikační situaci s pohybem
Literatura
  povinná literatura
 • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 1. info
 • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 2. info
  doporučená literatura
 • Lukavský,R: Kultura mluveného slova, AMU, 2000. info
 • Miloš Kročil: Na počátku bylo slovo, JAMU Brno 2010
 • Zdena Palková: Fonetika a fonologie češtiny, Karolinum 1994
 • Hana Treuerová, L.Linhartová: Cvičné texty pro logopedii, Tobiáš 1994
Výukové metody
V hodinách techniky jevištní mluvy pracují studenti samostatně. Při práci na textu se soustřeďujeme na významovou analýzu, důležité je také rytmické členění pro mluvy. Pracujeme na zlepšení výslovnosti sykavek, odstraňujeme špatné návyky a další nedostatky v mluvě. Cvičné texty - Logopediclé pohádky, William Shakespeare - tragedie, monology, J.Prevert - poezie.
Metody hodnocení
Docházka. Uspokojivé výsledky při kontrolní hodině.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DHDZ204