DHCZ113 Vstupní kurz

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1 týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Juraj Augustín (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
Mgr. Stanislava Pergolová (přednášející)
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
MgA. Eva Ventrubová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na obor činoherní herectví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První intenzivní seznámení se základy práce v daném ateliéru činoherního herectví.
Osnova
  • Vstupní herecká, mluvní, pohybová i pěvecká cvičení, seznámení se základními danostmi procesu studia na DiFa JAMU.
Výukové metody
Přednášky a cvičení
Metody hodnocení
zápočet na základě absolvování kurzu

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DHCZ113