DHCZ107 Divadelní seminář

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 14:30–16:00 203
Předpoklady
EVER ( DHCL107 )
Docházka do hodin herecké výuky daného ateliéru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení schopností teoretické reflexe svého oboru. Příprava na psaní delšího odborného strukturovaného textu (seminární práce).

Osnova
  • V semináři věnovaném různým teoretickým přístupům k činohernímu herectví vycházíme z předpokladu, že humanitní "teorie" vzniká jako strukturovaná reflexe zkušenosti. Aby tedy seznamování s různými teoretickými přístupy mělo pro studenty herectví praktický význam, představujeme jim je zároveň s analýzou jejich vlastních zkušeností.
Literatura
  • Bernard, J. (=Kopecký, J.): Co je divadlo. Praha 1983. info
  • BOLESLAVSKÝ, R. Herectví: šest prvních lekcí. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948. info
  • Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU: 2008. info
  • Mokrejš, A.: Umění: a k čemu? Praha 2002.
Výukové metody
Seminář, referáty, seminární práce.
Metody hodnocení
Docházka.
Přednesený referát.
Odevzdané písemné práce.
Odevzdaná seminární práce.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DHCZ107