DHAZ303 Projekt 2

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
6 týdnů. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Eva Jelínková (přednášející)
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět je určen pouze pro studenty ateliéru činoherního herectví.
Dále mohou být přizváni také studenti režie a dramaturgie - vždy však až po dohodě garanta předmětu s vedoucím jejich ateliéru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení hereckých zkušeností při práci na celkovém divadelním tvaru menšího rozsahu.
Zužitkování a aplikace dosavadních dovedností: přesvědčivé jednání v rámci dramatické situace, tvorba postavy, herecká interpretace textu, zakomponování osobního tématu do zpracovávaného hereckého úkolu.
Rozvíjení kondice samostatného přístupu a přípravy.
Spolupráce s generačně spřízněnými studenty režie a dramaturgie a schopnost vyhovět jejich originálním stylovým a metodologickým požadavkům.
Osnova
  • Druhým projektem pátého semestru je herecká spolupráce na "bakalářském projektu" studentů režie a dramaturgie. Volba předlohy a inscenačních postupů se řídí pravidly dotčeného ateliéru režie a dramaturgie. S pedagogy herectví je konzultováno především vyvážené a smysluplné obsazení studentů herectví.
  • Výsledkem jsou divadelní inscenace kratšího rozsahu a komornějšího obsazení.
Výukové metody
Formy výuky: projekt.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody, samostatné práce studentů, práce s textem, divadelní zkoušení.
Metody hodnocení
Hodnotí se především formativně v průběhu celého semestru přímo v hereckých hodinách. Studenti si zvykají na bezprostřední otevřené hodnocení a vzájemnou reflexi.
Po závěrečných klauzurách (případně kontrolní hodině) jsou ústně analyzovány výsledky jednotlivých studentů i celého ročníku všemi interními pedagogy ateliéru.
Výsledná známka v sobě zahrnuje jak kompromis mezi výsledky jednotlivých úkolů, tak případné (pozitivní i negativní) motivační faktory.
Navazující předměty

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DHAZ303