DHAZ302 Projekt 1

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
6 týdnů. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
Mgr. Eva Jelínková (přednášející)
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (přednášející)
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět je určen pouze pro studenty ateliéru činoherního herectví.
Dále mohou být přizváni také studenti režie a dramaturgie - vždy však až po dohodě garanta předmětu s vedoucím jejich ateliéru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení hereckých zkušeností při práci na celkovém divadelním tvaru menšího rozsahu.
Zužitkování a aplikace dosavadních dovedností: přesvědčivé jednání v rámci dramatické situace, tvorba postavy, herecká interpretace textu, zakomponování osobního tématu do zpracovávaného hereckého úkolu.
Rozvíjení kondice samostatného přístupu a přípravy.
Spolupráce s generačně spřízněnými studenty režie a dramaturgie a schopnost vyhovět jejich originálním stylovým a metodologickým požadavkům.
Osnova
  • První projekt pátého semestru je věnován "monodramatům" ve spolupráci s ateliérem režie a dramaturgie. Jsou vytvořeny jednotlivé (převážně studentské) tvůrčí týmy ve složení: herec, režisér, dramaturg. Režiséři spolu s dramaturgy připraví koncepci pro divadlo jednoho herce tak, že vycházejí z osobnostního tématu dotyčného herce. Literární předlohou může být autorský text režiséra, dramaturga nebo herce, nebo libovolná jiná dramatická, nebo nedramatická literární předloha.
  • Jednotlivé týmy pracují do jisté míry samostatně - za průběžné konzultace s pedagogy ateliérů herectví i režie a dramaturgie.
Výukové metody
Formy výuky: projekt.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody, samostatné práce studentů, práce s textem, divadelní zkoušení.
Metody hodnocení
Hodnotí se především formativně v průběhu celého semestru přímo v hereckých hodinách. Studenti si zvykají na bezprostřední otevřené hodnocení a vzájemnou reflexi.
Po závěrečných klauzurách (případně kontrolní hodině) jsou ústně analyzovány výsledky jednotlivých studentů i celého ročníku všemi interními pedagogy ateliéru.
Výsledná známka v sobě zahrnuje jak kompromis mezi výsledky jednotlivých úkolů, tak případné (pozitivní i negativní) motivační faktory.
Navazující předměty

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DHAZ302