DHAZ300 Herecká tvorba

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/4/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–17:45 302
Předpoklady
EVER ( DHAL300 )
Předmět je určen pouze pro studenty ateliéru činoherního herectví.
Dále mohou být přizváni také studenti režie a dramaturgie - vždy však až po dohodě garanta předmětu s vedoucím jejich ateliéru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení hereckých zkušeností při práci na celkovém divadelním tvaru menšího rozsahu.
Zužitkování a aplikace dosavadních dovedností: přesvědčivé jednání v rámci dramatické situace, tvorba postavy, herecká interpretace textu, zakomponování osobního tématu do zpracovávaného hereckého úkolu.
Rozvíjení kondice samostatného přístupu a přípravy.
Spolupráce s generačně spřízněnými studenty režie a dramaturgie a schopnost vyhovět jejich originálním stylovým a metodologickým požadavkům.
Osnova
  • V tomto ateliéru je herectví vnímáno jako profese vyžadující jak technickou připravenost, tak i tvůrčí zodpovědnost. Základ studia spočívá ve zkoumání a rozvíjení individuálního jevištního potenciálu studenta a jeho využití především při tvorbě postavy v rámci konkrétních žánrových specifik.
  • V pátém semestru pracují studenti na dvou projektech ve spolupráci se studenty ateliéru režie a dramaturgie, kteří jsou ve stejném roce studia.
  • První projekt je věnován "monodramatům". Jsou vytvořeny jednotlivé (převážně studentské) tvůrčí týmy ve složení: herec, režisér, dramaturg. Režiséři spolu s dramaturgy připraví koncepci pro divadlo jednoho herce tak, že vycházejí z osobnostního tématu dotyčného herce. Literární předlohou může být autorský text režiséra, dramaturga nebo herce, nebo libovolná jiná dramatická, nebo nedramatická literární předloha.
  • Jednotlivé týmy pracují do jisté míry samostatně - za průběžné konzultace s pedagogy ateliérů herectví i režie a dramaturgie.
  • Druhým projektem je herecká spolupráce na "bakalářském projektu" studentů režie a dramaturgie. Volba předlohy a inscenačních postupů se řídí pravidly dotčeného ateliéru režie a dramaturgie. S pedagogy herectví je konzultováno především vyvážené a smysluplné obsazení studentů herectví.
  • Výsledkem jsou divadelní inscenace kratšího rozsahu a komornějšího obsazení.
  • Předmět Herecká tvorba v tomto semestru slouží především jako podpora zmiňovaných projektů, jak po stránce organizační tak i v rovině konzultací a doplňování potřebných specifických dovedností, jejichž absence v průběhu práce vychází najevo.
  • V roce 2016 bylo možné využívat dovedností a technik rozvíjených v rámci workshopu "Meisnerova technika II".
Výukové metody
Formy výuky: seminář, cvičení a projekt.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, samostatné práce studentů, práce s textem, divadelní zkoušení.
Metody hodnocení
Hodnotí se především formativně v průběhu celého semestru přímo v hereckých hodinách. Studenti si zvykají na bezprostřední otevřené hodnocení a vzájemnou reflexi.
Po závěrečných klauzurách (případně kontrolní hodině) jsou ústně analyzovány výsledky jednotlivých studentů i celého ročníku všemi interními pedagogy ateliéru.
Výsledná známka v sobě zahrnuje jak kompromis mezi výsledky jednotlivých úkolů, tak případné (pozitivní i negativní) motivační faktory.
Navazující předměty

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DHAZ300