DERZX04 Dance Seminar I

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Ing. David Strnad (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Riou
Erasmus exchange student programme - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Erasmus exchange student programme - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
FORMA ( Z )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: předmět je otevřen pouze studentům výměnných programů
Cíle předmětu
Pomocí výuky základů technik moderního a jazzového tance je rozvíjena koordinace, pohybová paměť a práce s prostorem. Pomocí tanečních variací je rozvíjena pohybová fantazie, práce s tělem i emocemi, pohybová kultura a znalosti pásad práce s tanečním pedagogem a choreografem.
Osnova
  • modern and jazz dance
Literatura
  • The Dance Technique of Lester Horton
  • The Dance Technique of Lester Horton
Výukové metody
metody vytváření dovedností
Metody hodnocení
soustavné sledování výkonu studentů
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.