DDVZ506 Management pro DaV II

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Ondřej Vodička (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 2
Předpoklady
EVER ( DDVL506 Management pro DaV II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o II. semestr, který navazuje na informace probrané v Managementu pro DaV I., které jsou v ateliéru Divadlo a výchova realizovány v LS I. ročníku navazujícího magisterského studia. Cílem seminářů je seznámit studenty se základy pracovního a autorského práva či právními formami organizací. Vše je s posluchači probíráno s využitím jejich podnětů (zaměřováno na jejich reálné či virtuální situace), aby použité příklady byly posluchačům blízké.
Osnova
  • odborná terminologie pracovní právo zaměstnanec zaměstnavatel OSVČ DPP a DPČ autorské právo dílo lhůty licence právní formy organizací spolky
Literatura
    povinná literatura
  • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : Po stopáchlidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vydání. Praha: 65.pole, 2009. 270 s. ISBN 978-80-903944-3-8. info
Výukové metody
Výuka bude probíhá formou seminářů. Metody použité pro výuku jsou následující: přednáška, diskuse, schopnost práce s odborným textem, vyhledávání relevantních informací v rámci internetu a samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet -známka se skládá z: a) docházky (možné jsou maximálně 2 absence za semestr); b) splnění dvou úkolů - aktualita k tématu projednávaném v některém ze seminářů a vypracování stanov spolku; úkoly jsou vyhodnoceny pedagogem; c) odevzdání písemné eseje o rozsahu 2xA4 na zadané téma; d) kolokvium - povinná účast; dojde ke skupinovému ověřování znalostí studentů v celé šíři probíraných témat;
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.