DATZ516 Postdramatické divadlo

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. MgA. Barbora Herčíková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Bez vstupních předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se v rámci důkladného seminárního čtení a diskuzí seznámí se základními teoretickými texty postdramatického divadla a jejich následnou aplikací na klíčové postdramatické žánry a práci stěžejních režijních osobností. Výstupem bude schopnost aktivně hovořit o postdramatických aspektech tvorby vybraných českých i zahraničních režisérů, s plným vědomím jejich teoretického ukotvení a chápání změny divadelního paradigmatu.
Osnova
  • 1 úvod do kontextu 2 - 5 Lehmann: Postdramatické divadlo (čtení a diskuze nad vybranými kapitolami) 6 - 8 Fischer-Lichte: Estetika performativity (vybrané kapitoly) 9 - 11 Projekce a prezentace studentů
Literatura
    povinná literatura
  • Fischer-Lichte, Erika: Estetika performativity. Přel. Markéta Polochová. Mníšek pod Brdy : Na konári, 2011.
    neurčeno
  • Lehmann, Hans Thies: Postdramatické divadlo, Bratislava (Divadelný ústav) 2007. info
Výukové metody
Seminář je založen na diskuzi nad přečtenými texty a záznamy a vlastní diváckou zkušeností studentů. Podstatnou součástí je schopnost analyzvat teoretický text, konfrontovat vlastní názory v diskuzi a aplikovat teoretické poznatky na konkrétní inscenace a režijní postupy.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě aktivity v hodině a kvality závěrečné ústní prezentace. V případě více než tří absencí je nutné odevzdat seminární práci v rozsahu 5 stran aplikující teoretické principy na konkrétní inscenaci či režisérskou osobnost.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DATZ516