DTPZ513 Úvod do dramaturgie

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
8/0/20. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Hana Litterová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jarmila Vondrová
Ateliér taneční pedagogiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér taneční pedagogiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTPL513 )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Základy choreografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do studia dramaturgie si klade za cíl seznámit posluchače se základní problematikou oboru. Předmět vytváří předpoklady k systematickému poznávání teoretických a praktických postupů uplatňujících se v dramaturgické činnosti baletu (úloha dramaturga, výběr repertoáru, příprava inscenace, realizace, příprava programu k inscenaci atd.). V návaznosti na získané vědomosti jsou posluchači vedeni k samostatné práci vytvoření libreta, divadelního programu až po hodnocení divadelní práce a k vytvoření dramaturgického plánu menšího rozsahu – koncerty ZUŠ, TK, souborové činnosti apod.
Osnova
 • - co je to dramaturgie
 • - úloha dramaturga
 • - výběr, příprava a realizace inscenace
 • - libreto
 • - program
 • - historický přehled tvorby repertoáru od roku 1945 do současnosti, periodizace dramaturgie
 • - klasický a moderní repertoár, moderní „klasika“, „angažovaný balet“, tvorba pro děti
 • - školní koncert, souborové vystoupení
Literatura
 • Kolektiv autorů: Ballet - Modern Dance, Octopus Books 1977. info
 • Rebling, E.: Meister des klassischen Balletts - Marius Petipa, Henschelverlag, Berlín 1975. info
 • Reblink, E.: Ballett von A bis Z, Henschelverlag, Berlín 1970. info
 • Reyna, F.: Larousse - ballets - dictionnaire, Paris 1967. info
 • Vybrané texty z Tanečních listů a dalších časopisů, výňatky z videozáznamů významných tanečních a baletních inscenací, DVD. info
Výukové metody
Přednáška Seminář
Metody hodnocení
Zápočet na základě písemné práce/referátu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2015/DTPZ513