DTDZ105 Klasický tanec s metodikou

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
7.5/5/35. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Hana Litterová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDL105 )
- předpoklady prověřené v praktické části přijímacího řízení ve II. kole přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle: Vybavit posluchače znalostí pohybového slovníku klasického tance v teoretické i praktické rovině na úrovni základní i střední pokročilosti s podrobnou orientací na metodické postupy v neoddělitelné  součinnosti s didaktickými principy výuky, to vše zacílené na vypracování správného postavení těla, kloubového vytočení dolních končetin, klidného a výrazného vedení paží, prostorového cítění, stabilního točení, lehkého a vysokého skoku, pružnosti, jistoty až po přesnou koordinaci pohybu, včetně vytrvalosti a síly, rozvoje muzikality a tanečnosti. Zahrnuje jak obecné, tak i pro obor specifické pedagogické a psychologické aspekty pro velmi náročnou práci tanečního pedagoga .
Osnova
  • - přípravné prvky pro výuku klasického tance - vytočení nohou en de hour - pozice nohou - pozice paží - exercice a la bar - exercice au millieux - jednotlivé prvky Klasického tance a jejich názvosloví - allegro - metodiky výuky jednotlivých prvků klasického tance - metodika výuky klas. tance pro jednotlivé věkové kategorie - metodika výuky klas. tance s přihlédnutím na dispozice žáka
Literatura
    doporučená literatura
  • Kostrovickaja, V.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1968 Kostrovickaja, V.: 100 urokov klassičeskogo tanca, Petrohrad 1968
  • Vaganova, A.: Základy klasického tance, Praha 1951, překlad Anna Hüttlová Warren, G.W.: Classical Ballet Technique, Florida 1989
  • Minden, E.G.: The Ballet Companion, New York 2005 Tarasov, N.I.: Klassičeskij tanec, Moskva 1981
  • Bazarova, N.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1984 Bazarová, N.: Klasický tanec SPN, Praha 1985
  • Odbornou literaturu doplňují sylaby, videozáznamy, DVD a učební osnovy předmětů oboru (metodika a technika klasického tance.)
  • Kotzianová, M.: Náplň osnov klasického tance 6.- 8. ročníku HTŠ, /popisy cviků/, dipl. práce 1982 Laws, K.: Physics and the Art of Dance, Oxford 2005
Výukové metody
- přednáška + cvičení
Metody hodnocení
- ústní a praktická zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018.