DPHZX05 Filozofie

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Základní znalosti z dějin filozofie v rozsahu úvodových přednášek VŠ studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout studentům orientaci v hlavních filozofických směrech v návaznosti na historický vývoj a v souvislostech s dějinami dramatu a divadla.
Osnova
 • Základní přehled etiky a morální filosofie Filozofický význam biblické literatury a mravní rozměr antické filozofie (Sókratés a obec, Platón a sofisté, Aristotelés a praxe).
 • Mravní univerzálie a jejich status: dobro, závazek, povinnost, sympatie, mravní zákon, kategorický imperativ, common sense etc., Platón, Aristotelés, Augustin, Hume, Kant, Nietzsche, hédonismus aj.
 • Aristotelés a nauka o záměrné volbě; fatalismus a jeho kritika, záměrná volba a rozhodnutí; definice dramatu jako žánru reprezentujícího jednání na základě rozhodnutí (viz Poetika).
 • Funkce "navyklého životního způsobu" (habitus), mravní a myšlenkové návyky, diskurs ctností a neřestí v etice a v dějinách umění, klasická dramaturgie (Sofoklés, Euripidés, Shakespeare, Corneille) a morální filosofie.
 • Analýza pojmu přátelství (EN, kn. 8). Přátelství založené na prospěchu, na slasti a definice pravého přátelství na základě pojmu "přání dobra druhému".
 • Umění a éthos: vliv hudby na vývoj charakteru posluchače (Politika VIII.) Role uměřenosti a středu v etické výchově uměním. Katarze a mravní zdokonalení.
 • Mimésis a teorie reprezentace, kognitivní a emotivní stránka mimeze.
 • Kauzalita a finalita: Karel Engliš, strukturalismus. Pravda vědecká, mravní a umělecká (vztahy; kolize).
 • Současné směry ve filosofické etice: deontologie, teorie ctnosti, novoaristotelismus, teorie rozhodování aj.
Literatura
  doporučená literatura
 • Kenny,A.: Stručné dějiny západní filozofie, Praha, Volvox Globator 2000. info
 • Patočka,Jan: Péče o duši,Praha 1996,str.119-126. info
 • Pelán,J.: Filozofie I. In Kol. : Filozofie I., Brno, MU 2000. info
  neurčeno
 • Aristoteles: Poetika, Etika Nikomachova. info
 • Aristoteles: Poetika. Přel. M. Mráz. Praha : Svoboda, 1996. 8. vyd.. ISBN 80-205-0295-5. (možno i jiné vydání v jiném překladu). info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Principia mim-ethika. In Tendence v současném myšlení o divadle (Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě): sborník z konference DIFA JAMU konané 5. a 6. prosince 2008. Brno: JAMU. 6 s. ISBN 978-80-86928-82-1. 2010. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Josef Šafařík a otázka herectví a charakteru. In Setkání v mezidveří kulis a smrti. Brno: JAMU Brno. s. 50-62. ISBN 978-80-86928-32-6. 2007. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Principia parodica. In Principia parodica. Praha: AMU Praha. 333 s. ISBN 978-80-7331-082-0. 2007. info
 • OSOLSOBĚ, Petr. Hamletova Řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla. In Ad Honorem Bořivoj Srba. Brno: JAMU. s. 89-98, 9 s. ISBN 80-86928-16-0. 2006. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2022.