DHBZ302 Projekt II

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/16/4. 9 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Nika Brettschneiderová (přednášející)
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
prof. MgA. Ivo Krobot (přednášející)
prof. Mgr. Petr Oslzlý (přednášející)
Garance
prof. MgA. Nika Brettschneiderová
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
I. ročník je věnován především různým improvizačním cvičením, jejichž cílem je uvolnění toku fantazie, rozvíjení partnerského a situačního cítění a nabývání prvních zkušeností s používáním hereckých výrazových prostředků. Další fáze je věnována herecké fixaci a opakovatelnosti improvizovaných scén, od spontánnosti se přechází k přesnější struktuře a scénickému tvaru. II. ročník je zaměřen na práci s literárními předlohami (dramatický text). Středem pozornosti se stává maximální konkrétnost jevištní akce a odvážnost hereckého výrazu. Zatímco v I. ročníku se studenti snaží improvizací v zadaných okolnostech přesáhnout své úzké privátní Já, ve II. ročníku se pokoušíme dotknout tajemství herecké proměny v okolnostech zadaných autorem textu. III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentům stát druhou přirozeností, nesmí překážet imaginaci, ale naopak ji musí pomáhat vizualizovat do intenzivního výrazu. Kromě realizace kreativních scénických projektů ve spolupráci se studenty režie a dramaturgie se v ateliéru dále prohlubují disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnější herecké techniky. V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) ve prospěch potřeb konkrétní inscenace a poznávat tím tajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku studenti účinkují ve 3 až 5 inscenacích ve fakultním divadelním Studiu Marta.
Osnova
  • I. ročník je věnován především různým improvizačním cvičením, jejichž cílem je uvolnění toku fantazie, rozvíjení partnerského a situačního cítění a nabývání prvních zkušeností s používáním hereckých výrazových prostředků. Další fáze je věnována herecké fixaci a opakovatelnosti improvizovaných scén, od spontánnosti se přechází k přesnější struktuře a scénickému tvaru. II. ročník je zaměřen na práci s literárními předlohami (dramatický text). Středem pozornosti se stává maximální konkrétnost jevištní akce a odvážnost hereckého výrazu. Zatímco v I. ročníku se studenti snaží improvizací v zadaných okolnostech přesáhnout své úzké privátní Já, ve II. ročníku se pokoušíme dotknout tajemství herecké proměny v okolnostech zadaných autorem textu. III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentům stát druhou přirozeností, nesmí překážet imaginaci, ale naopak ji musí pomáhat vizualizovat do intenzivního výrazu. Kromě realizace kreativních scénických projektů ve spolupráci se studenty režie a dramaturgie se v ateliéru dále prohlubují disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnější herecké techniky. V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) ve prospěch potřeb konkrétní inscenace a poznávat tím tajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku studenti účinkují ve 3 až 5 inscenacích ve fakultním divadelním Studiu Marta.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
analýza výsledků činnosti studenta
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020.