DHBZ301 Acting

Faculty of Theatre
Winter 2015
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Nika Brettschneiderová (lecturer)
doc. Mgr. Igor Dostálek (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Nika Brettschneiderová
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 14:30–17:45 302
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DHBL301 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentům stát druhou přirozeností, nesmí překážet imaginaci, ale naopak ji musí pomáhat vizualizovat do intenzivního výrazu. Kromě realizace kreativních scénických projektů ve spolupráci se studenty režie a dramaturgie se v ateliéru dále prohlubují disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnější herecké techniky. V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) ve smyslu potřeb konkrétní inscenace a poznávat tím tajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku studenti účinkují ve 3 až 5 inscenacích ve fakultním divadelním Studiu Marta.
Syllabus (in Czech)
  • III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentům stát druhou přirozeností, nesmí překážet imaginaci, ale naopak ji musí pomáhat vizualizovat do intenzivního výrazu. Kromě realizace kreativních scénických projektů ve spolupráci se studenty režie a dramaturgie se v ateliéru dále prohlubují disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnější herecké techniky. V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) ve smyslu potřeb konkrétní inscenace a poznávat tím tajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku studenti účinkují ve 3 až 5 inscenacích ve fakultním divadelním Studiu Marta.
Teaching methods (in Czech)
V hodinách herecké výchovy se vracíme k jednotlivým cvičením z předcházejících semestrů dle potřeb souvisejících s realizací projektů ve spolupráci s ateliérem režie a dramaturgie.
Assessment methods (in Czech)
Hodnocení je založeno na pravidelné docházce a aktivní účasti na cvičeních.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2015/DHBZ301