DATZ504 Seminář k magisterské diplomové práci

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–11:45 ATD
Předpoklady
EVER ( DATL504 Seminář k magisterské diplomové práci )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit posluchače s nároky kladenými na magisterskou diplomovou práci a připravit je na její napsání. V úvodních lekcích půjde zejména o vymezování a pojmenování tématu budoucí práce, úvahy o jejím smyslu a přínosu pro posluchače. Dále budou posluchači seznámeni s optimálním modelem postupu při jejím zpracovávání i s požadavky na její formální podobu. Průběžně bude konzultován i postup zpracovávání.
Osnova
  • Důraz bude kladený na problematiku výzkumu, kritického zhodnocení pramenů, analýzu a interpretaci materiálů a práci s literaturou, stanovení struktury práce.
Výukové metody
seminář, práce s textem
Metody hodnocení
rozhovor
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018.