DMBZ202 Voice

Faculty of Theatre
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Lenka Bartolšicová (lecturer)
doc. Mgr. Karel Hegner (lecturer)
prof. Jarmila Krátká (lecturer)
Mgr. Jana Matyášová (lecturer)
Mgr. Markéta Ungrová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Štěpán
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DMBL202 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Součástí praktické přípravy budoucích herců je práce s hlasem. Kabinet zpěvu spolupracuje se všemi ateliéry činoherního a muzikálového herectví a taktéž nabízí spolupráci s ostatními ateliéry DIFA JAMU. Zpěv je výsostně dovednostní disciplínou vyžadující pravidelnou výuku. Pracuje se individuálně s každým studentem na rozvoji jeho technických schopností zvládat hlasový aparát. Prvotní samozřejmostí práce s hlasem je odstraňování špatných návyků, zlozvyků a technických vad. Součástí této výuky není pouhý rozvoj techniky zpěvu, ale především schopnost interpretace zadaného pěveckého partu. Na individuální vzdělávací proces práce s hlasem navazuje kolektivní výuka ansámblového zpěvu. Součástí hudebně - pěveckého vzdělávání také studium hry na klavír. Pěvecký repertoir jsou nastudován ve spolupráci s korepetitory.
Syllabus (in Czech)
  • Výuka zpěvu v hereckých ateliérech probíhá během prvních šesti semestrů, každý semestr (vyjma 1. semestru 1. ročníku) je ukončen klasifikovanýcm zápočtem v podobě veřejného vystoupení. V ateliérech muzikálového herectví výuka probíhá v osmi semestrech, každý semestr (vyjma 1.semestru 1. ročníku) je ukončen klasifikovaným zápočtem. Pedagogové pracují se studenty individuálně. 1. ročník: repertoir: lidová píseň , taneční píseň 2. ročník: šanson, spirituál. 3. ročník: jazzové písně, rockové písně, muzikálové písně 4. ročník - muzikál : pěvecké a herecké výstupy z muzikálů a práce na absolvenstských rolích.
Teaching methods (in Czech)
cvičení 1. - 3. roč. činoherních ateliérů 1,5 hod. týdně 1. a 4. roč. muzikálového herectví 2 hod. týdně 2. a 3. roč. muzikálového herectví 3 hod. týdně
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet (zápočet) na základě docházky a praktického výstupu (předváděčka)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2018.
  • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2014/DMBZ202