DKSZ204 Scénáristicko-dramaturgická tvorba a multimediální tvorba

Divadelní fakulta
zima 2014
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Tomáš Hubáček (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DKSL204 )
Absolvování předchozích navazujících předmětů. Vítána je vlastní aktivita v oblasti probíraných multimedií nad rámec výuky; umožňují-li to časové podmínky, probíhá během výuky kolektivní konzultace těchto dobrovolných aktivit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V této části multimediálního cyklu se výuka zaměřuje na filmové médium a jeho možné průniky s nekonvenční scénickou tvorbou. Studenti se seznámí s poloprofesionální kamerovou technikou a střihovými programy a dostane se jim základního vhledu do světa filmové a televizní produkce. Hlavní důraz je kladen na využití prvků filmové řeči a kamerové techniky ve vlastní tvorbě. Výstupem předmětu jsou krátké jednozáběrové filmy (klaunské gagy) a scénické gagy využívající kameru napojenou na videoprojektor. Při stavbě gagů studenti využijí mj. poznatky ze scenáristickodramaturgické části předmětu. Vědomosti: - teoretický vhled do prolematiky filmu Dovednosti: - základní práce s kamerou a střihovým programem - kreativní využití kamery ve scénické tvorbě Způsobilosti: - studenti budou schopni komunikovat na profesionální úrovni se specialisty-filmaři a spolupracovat s nimi na tvorbě společného díla
Osnova
  • Semináře se skládají z teoretické a praktické části, které se však v praxi často prolínají ve prospěch maximální názornosti a podle kreativních impulsů. Témata teoretické části: - kamerová technika (obecný přehled o profesionální technice a seznámení s technikou dostupnou ve škole) - úvod do zpracování videa na počítači - příprava videa pro videoprojekci - využití kamery na scéně v reálném čase (přímé napojení kamery na videoprojekci a dramatické možnosti z toho plynoucí) - úvod do filmového výrobního procesu (složení filmového a televizního štábu, fáze výrobního procesu, typy filmového scénáře) - úvod do filmové řeči (velikosti záběrů, střihová skladba) Přednáškový výklad teoretické části je doplněna praktickými ukázkami techniky i promítáním filmových úryvků. Smyslem teoretické průpravy není vyčerpávající teoretické ovládnutí problematiky, ale studenti získají schopnost erudované komunikace a tvůrčí spolupráce s profesionály z filmového odvětví pro účely scénické tvorby. Praktická část: - jednoduchá kamerová cvičení (jednozáběrový film s využitím velikostí záběru) - jednoduchá střihová cvičení - tvorba scénického gagu na téma „Klaun objeví kameru“
Výukové metody
předáška, práce s A/V, diskuze, tvůrčí úkoly
Metody hodnocení
Rozhovor, analýza výsledků činnosti

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2014/DKSZ204