DTDLY16 Dějiny českého divadla

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
5/0/45. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DAAZX05 Dějiny českého divadla )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Orientace v dějinách českého divadla. Schopnost pojmenovat základní vývojové tendence v kontextu společenského dění. Schopnost analyzovat dramatické texty v kontextu dobové inscenační praxe.
Osnova
 • Situace divadla po vzniku Československa
 • Vznik a proměny divadelní avantgardy ve 20. letech 20. století
 • Protiválečné tendence v českém divadle 30. let
 • České divadlo za druhé světové války
 • Poválečné divadlo v předúnorových letech
 • Divadlo jako ideologický nástroj Komunistické strany Československa
 • České divadlo v období tzv. zlatých šedesátých
 • České divadlo za tzv. normalizace
 • České divadlo po roce 1989
Literatura
  povinná literatura
 • Československá vlastivěda IX., sv. 4 Umění Divadlo. Praha: Horizont, 1970. info
 • CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla. Praha: AMU, 2006. info
 • JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945–1989) a nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010. info
 • Karel Čapek: Loupežník, RUR, Matka
 • Karel a Josef Čapkové: Ze života hmyzu
 • Fráňa Šrámek: Léto
 • František Langer: Periferie
 • Vítězslav Nezval: Milenci z kiosku, Manon Lescaut
 • Jan Werich a Jiří Voskovec: Vest pocket revue, César
 • Vašek Káňa: Parta brusiče Karhana
 • František Hrubín: Srpnová neděle
 • Pavel Kohout: Taková láska, Ubohý vrah
 • Václav Havel: Zahradní slavnost, Vyrozumění, Audience
 • Milan Uhde: Král Vávra
 • Jiří Suchý a Jiří Šlitr: Jonáš a ting tangl
 • Josef Topol: Konec masopustu, Kočka na kolejích
 • Milan Kundera: Ptákovina
 • Ladislav Smoček: Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho
 • Daniela Fischerová: Hodina mezi psem a vlkem
 • Ivan Vyskočil: Haprdáns
 • Karel Steigerwald, Dobové tance
 • Arnošt Goldflam, Písek /Tak dávno…/
 • Lenka Lagronová, Terezka
 • Petr Zelenka: Příběhy obyčejného šílenství
Výukové metody
Přednáška. Analýza vybraných dramatických textů. Diskuse.
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Další odborná literatura k jednotlivým tématům je průběžně doporučována na přednáškách.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2023.