DTDL104 Dějiny a teorie hudby I

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
10/0/20. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Lenka Císařová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
So 20. 11. 9:00–13:00 3, 9:00–13:00 106
Předpoklady
EVER ( DTDZ104 Dějiny a teorie hudby )
úspěšně vykonané přijímací řízení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci tohoto předmětu jsou studenti seznámeni s dějinami hudby v obecných souvislostech historických s přihlédnutím na specifika oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova. Získají informace a znalosti teorie hudby, potřebné k rozvíjení a jejich vlastní práci s hudební partiturou, aby v pokračujícím studiu bakalářské stupně oboru TAPDAV mohli samostatně pracovat s hudební předlohou v předmětu Analýza a výběr hudební předlohy
Výstupy z učení
- studenti se orientují v dějinách hudby v obecných souvislostech historických s přihlédnutím na specifika oboru Taneční a pohybové divadlo a výchova. - prokazují znalosti teorie hudby, potřebné k rozvíjení a jejich vlastní práci s hudební partiturou,
Osnova
  • - intervaly - stupnice durové mollové - akordy - notové hodnoty - stupnice církevní ( staré) - historická období v hudbě a jejich charakteristika - osobnosti hudební historie
Literatura
    doporučená literatura
  • Bohuslav Vítek: Přehled dějin hudby (Faktografický souhrn), 1994 Pícha, František: Všeobecná hudební nauka. SHV, Praha 1961, vyd.  3. Janeček, Karel: Hudební formy. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění; Praha, 1955 Jerzy Morawski: Teori
  • Gerald Abraham: Stručné dejiny hudby. Hudobné centrum Bratislava 2003 Václav Holzknecht: Kniha o hudbě. Orbis Praha 1964 Naďa Hrčková : Dějiny hudby II. Ikar Praha 2005 Miloš Navrátil: Dějiny hudby. Votobia Praha 2003 Michels Ulrich: Encyklopedický atlas
  • Jerzy Morawski: Teorie hudby ve středověku. Refugium Velehrad-Roma, 2012 kolektiv autorů: Hudební teorie dnes a zítra. NAMU Praha, 2010 Risinger, Karel: Přehledná nauka o harmonii (vysokoškolské  skriptum). Státní pedagog. nakladatelství, Praha 1955.
Výukové metody
- přednáška
Metody hodnocení
- písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DTDL104