DPHLX16 Teorie divadla a analýza inscenace

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 15. 2. až Út 15. 3. každé liché úterý 10:15–11:45 ucebna_A a Út 5. 4. až Út 3. 5. každé sudé úterý 10:15–11:45 ucebna_A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je nabídnout přehled některých základních tendencí moderní divadelní teorie v rozsahu od strukturalismu Pražské školy po současné postupy performance studies. Tento úvod do problematiky by pak měl směřovat především k praktickému využití v analýze inscenačního tvaru.
Osnova
  • Studenti se budou seznamovat s vybranými teatrologickými texty obecnější povahy i s analýzami konkrétních inscenací. Texty obojího typu pak budou komentovány a rozebírány v seminární rozpravě i v samostatných písemných úkolech. Osvojené postupy a metody pak budou studenti aplikovat při analýze aktuální české divadelní produkce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.