DHAL103 Technika mluveného projevu I

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Františka Horáková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové – Ateliér činoherního herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové – Ateliér činoherního herectví – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DHAL103/01: St 13:45–14:30 06, F. Horáková
DHAL103/02: St 14:30–15:15 06, F. Horáková
DHAL103/03: St 15:15–16:00 06, F. Horáková
DHAL103/04: St 16:00–16:45 06, F. Horáková
DHAL103/05: St 16:45–17:30 06, F. Horáková
DHAL103/06: St 17:30–18:15 06, F. Horáková
DHAL103/07: St 18:15–19:00 06, F. Horáková
DHAL103/08: Čt 13:45–14:30 203, F. Horáková
DHAL103/09: Út 16:00–16:45 102, F. Horáková
DHAL103/10: Út 16:45–17:30 102, F. Horáková
DHAL103/11: Út 17:30–18:15 102, F. Horáková
DHAL103/12: Út 18:15–19:00 102, F. Horáková
Předpoklady
Zdravý hlasový a mluvní aparát.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě rytmu, dechu řeči a pohybu vnímáme a pozorně sledujeme svou řeč, její tvar i vibraci. Naším cílem je autentický a spontánní mluvní projev. Jedná se nám o zachycení pravdy slovním jednáním. Letní semestr je ukončen semestrální zkouškou připravených textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vnímat správné posazení mluvního hlasu, ve své přirozené hlasové poloze modulovat a intonovat. Dokáže čistě artikulovat. Má osvojenou teorii tvoření hlásek.
Osnova
 • Hlas Zdůrazníme vědomí fyzického fondu - mluvidel - dýchacího ústrojí - rezonančních dutin Postupně nalézáme přirozený hlasový charekter hlasu studenta. Zlepšujeme kvalitu tónu. Začínáme cvičit průraznost hlasu.
 • Dikce Pracujeme na čistotě souhlásek a samohlásek. Cvičíme ohýbání slov. Procvičujeme správné přízvuky slovní a větné.
Literatura
  doporučená literatura
 • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 1. info
 • Pavel Eisner: Čeština poklepem i poslechem, J.Poláček-B.Just 1996
 • Horst Coblezer,Franz Muhar: Dech a hlas, AMU Praha 2001
 • Ernst Sturmer: Dýchej zdravě, Železný Praha 2002
 • Glen Parková Glen Park, Umění proměny, Překl. Renata Korpaková, Praha Alternativa 1996. info
 • Kristina Linklater: Freeing the natural voice, Drama Book Publisher New York
 • Vyštejn J. : Vady výslovnosti. info
Výukové metody
V různých situacích procvičujeme aktivní hlasové a mluvně pohybové jednání. Pokračujeme nápravou nedostatků a špatných návyků v mluvě, podle potřeb jednotlivých posluchačů.
Metody hodnocení
Docházka. Plnění zadávaných domácích úkolů. Postupný pokrok v individuálně sledovaných mluvních nedostatcích.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.