DTDLY08 Pohybové divadlo III

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/5/45. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
BcA. Jakub Cír (přednášející)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DVDZ308 Pohybové divadlo )
Úspěšné absolvování předmětu Pohybové divadlo I a Pohybové divadlo II, předmětu Základy choreografie, Didaktika taneční a pohybové výchovy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti jsou vedeni k používání vlastních pohybově výrazových principů plasticita a sdělnost pohybů je individuálně vlastním přístupem a profesním směřováním studenta podporována v jeho tvorbě v maximální možné míře. Uplatňuje se princip schopnosti předat vlastní záměr a pracovat odpovídajícím způsobem na možnosti realizace svého záměru a) s jednotlivcem b) se skupinou Pochopit rozdíly v přístupu k práci s dětským kolektivem a kolektivem dospělých (i co do přístupu k tanečnímu kolektivu jako spolutvůrci taneční či pohybové etudy nebo inscenace) pracovat s partnery ve dvojici a hlavně v celém realizačním týmu. studenti jsou vedeni k tomu, že sc Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: pohybový, tvůrčí a umělecký rozvoj osobnosti studenta, osvojení dovedností žonglování, manipulace s předměty, rozvoj umění použít znakový jazyk scénicky zajímavým způsobem, předání pedagogických postupů, rozvoj pedagogických dispozic studentů
Výstupy z učení
Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Rozvoj pohybových, hereckých a žonglérských dovedností a jejich uplatnění v divadelní tvorbě, individuální i týmové projekty – herecké i pedagogické, herecká cvičení a seznámení s metodickými postupy dle potřeb studentů. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: -rozvoj schopností pracovat s kolektivem tanečního nebo pohybového divadla, rozlišovat postupy při tvorbě pro dětský kolektiv s odvoláním na specifika vývoje jak ve fyzické, tak psychické rovině. -schopnost rozeznat správný postup ve výuce taneční techniky nebo taneční a pohybové výchově s odvoláním na didaktiku taneční a pohybové výchovy a metodiky tanečních technik - schopnost vytvořit choreografický celek na základě vybrané taneční techniky nebo pohybové stylizace
Osnova
 • Syntéza pohybových disciplín, která je umocněna hereckým výrazem. předmět souvisí se všemi metodikami a technikami tanečních a pohybových disciplín , v rovině teoretické s didaktikou taneční a pohybové výchovy, teorií tance a pohybu, základy choreografies pedagogikou a s psychologií Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Základní pojmy: pohyb, gesto, výraz, znakový jazyk, komunikace, partnerská spolupráce, žonglování, práce s předmětem, pantomima, partnerská akrobacie, tvořivost, fantazie, improvizace, existence na scéně, přítomnost, radost Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: -pojmy tanec, pohyb, tvorba, vývoj, taneční technika, pohybová stylizace, improvizace, situace, choreografická tvorba, výraz tělesný i emocionální.
Literatura
  doporučená literatura
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • Barba, E. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. IBSN 80-7008-109-0 (DÚ), ISBN 80-7106-369-X (NLN). info
 • Čierniková, I.: Psychológia tanečného umelca, VŠMU, Bratislava 2008. info
 • Mlíkovská, J.: Vybrané kapitoly z choreografie, AMU, Praha 1990. info
 • Petišková, Ladislava. Čítanka světové choreografie 20. století. - Praha, Konzervatoř Duncan Centre, 2005. info
 • VASQUEZ, Martin. Principy divadelní improvizace. In Principy divadelní improvizace. Brno: JAMU, 2009. 178 s. ISBN 978-80-86928-66-1. info
Výukové metody
- diskuzní metody - prezentace vlastní práce - písemné zpracování vlastního projektu
Metody hodnocení
- analýza výsledků samostatné práce studenta - analýza práce studenta v kontaktní výuce - anylýza písemné práce studenta Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: klasifikovaný zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DTDLY08