DMBL207 Jazz dance

Faculty of Theatre
Summer 2021
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Mgr. Hana Novotná (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána - Ateliér muzikálového herectví - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 16:15–17:00 SAL, Tue 17:00–17:45 SAL, Fri 14:30–15:15 SAL, Fri 15:15–16:00 SAL
Prerequisites (in Czech)
Znalost taneční terminologie používané v jazzovém tanci, dobrá fyzická připravenost, znalosti z oblasti historie jazzového tance. Koordinační sdchopnosti vyšší úrovně, schopnost interptretace náročnější variace.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Technika jazzového tance II je nadále prohlubovat technické i interpretační schopnosti studenta. U jednotlivých technických cvičení bude zvyšována náročnost vždy na hranice možností interpreta. Větší důraz bude kladen na interpretaci cvičných variací zejména v oblasti práce s emocemi, interpretace nálady, jednoduchého příběhu. Dále na práci s prostorem a dynamikou. Budou dále zvyšovány rozsahové a silové možnosti studentů vždy s ohledem na správně a zdravě prováděný pohyb.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen technicky interpretovat komplikovanou variaci; interpretovat variaci s většími nároky na emoční naplněnost; zvládá komplikovaná polycentrická a polyrytmická cvičení a jejich kombinace; zvládá vícenásobné rotace z různých typů preparací; zvládá základní skoky; soustavně si udržuje či zvyšuje pohybový rozsah a sílu
Syllabus (in Czech)
  • Izolační cvičení
  • Koordinační cvičení
  • Technická cvičení zaměřená na rozsah a sílu
  • Praparace a rotace
  • Skoky
  • Variace
Teaching methods (in Czech)
Taneční trénink
Assessment methods (in Czech)
Ověřování výsledků je realizováno zápočtovým tréninkem před pedagogy vlastního i ostatních ateliérů muzikálového herectví a dalších pedagogů. Na základě práce v celém semestru a tohoto tréninku je student ohodnocen známkou. Docházka 30%, výkonnost 40%, aktivní účast ve výuce 30%
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DMBL207