DJTLX06 Firemní dny – modulární výuka

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/40/0. tydny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
BcA. Jan Škubal (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětů v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázání spolupráce s profesionálním prostředí a umožnit studentům seznamovat se tak s nejnovějšími trendy na trhu. Cílem je zvyšovat povědomí o oboru mezi firmami a možnost upltnění absolventů právě v této odběratelské sféře.

Deskriptory: Předmět rozšíří studentům možnost uplatnění na trhu práce - uplatnění v firemním sektoru v oblasti jevištních technologií či AV technologiích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- navázat kontakt s profesionálním prostředím
- orientovat se na trhu s jevištní technologií
- vyhledávat vhodné produkty pro svou budoucí profesy
- orientovat se ve výrobních procesech vybraných produktů
- navrhnout technické řešení pro divadelní prostor či projekt včetně ekonomické rozvahy
Osnova
  • V průběhu semetru bude realizováno několik setkání s profesním prostředím. Pravidelně 1 x za dva roky proběhne návštěva firmy ROBE a Art Lighting a firmy Tuchler.
  • Součástí Firemních dnů budeou i prezentace firem jako Pro Music, Audipro, KV2 Audio, Truss Aluminium Factory aj.
  • V průběhu Firemních dnů budou realizovány i přednášky odborníku z praxe z oblasti světlo, stavba a zvuk.
  • Studenti navští vybrané divadelní provozy a scény či netradiční divadelní prostory (Nové divadlo v Plzni, Slobvenské národní divadlo v Bratislavě, DoX, Národní divadlo v Praze, aj.)
Literatura
  • Firemní literatura
  • Návody a manuály prezentovaných výrobků
Výukové metody
Firemní týden bude probíhat formou workshopů, seminářů a přednášek v průběhu jednoho týdne na konci letního semestru. Přednášky odborníků budou řešeny v průběhu letního semestru dle možnosti přednášejících.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě účasti na workshopech, seminářích a přednáškách a na základě zpracování seminární práce na zadané téma.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.