DJTL205 Elektrotechnika

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
2/0/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ondřej Bulva (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předpokladem je úspěšné ukončení předmětu Elektrotechnika v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenta s elektrotechnickým vybavením divadel, úskalími a nebezpečími jejich užívání po stránce elektrické i bezpečnostní.
Dále taky základy návrhu, instalace a obsluhy počítačových sítí.
Seznámit studenty s platnými elektro vyhláškami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s elektrotechnickou výbavou divadelního jeviště
- navrhnout technické řešení počítačové sítě pro jednotlivá pracoviště
- aplikovat teoretické poznatky do praktických projektů
- orientovat se v platných elektro vyhláškách
Osnova
 • 1. Nejčastější elektronické zařízení
 • 2. Frekvenční měniče
 • 3. Stmívače
 • 4. Vysokofrekvenční prvky v jevištních technologiích
 • 5. Slaboproud v jevištních technologiích
 • 6. Slaboproud v divadelním provozu
 • 7. Počítačové sítě - Úvod
 • 8. Počítačové sítě – Switching
 • 9. Počítačové sítě – Routing
 • 10. Počítačové sítě – Návrh topologie
Literatura
 • ANTONÍN, Blahovec. Elektrotechnika I pro SOŠ a SOU. 6. vyd. Informatorium, 2016. 192 s. ISBN 978-80-7333-116-0. info
 • ANTONÍN, Blahovec. Elektrotechnika II pro SOŠ a SOU. Informatorium, 2016. 156 s. ISBN 978-80-7333-124-5. info
 • ANTONÍN, Blahovec. Elektrotechnika III. 2. vyd. Informatorium, 2015. 292 s. ISBN 978-80-7333-116-0. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Metody hodnocení
Online test v IS
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DJTL205